Algemene voorwaarden

Het reglement als bijlage bij de activiteit waarvoor wordt gereserveerd is van toepassing.
Annuleren met terugbetaling is enkel mogelijk op basis van een medisch attest.

De informatie in de medische fiche wordt geacht juist en volledig te zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor feiten of elementen die niet in dit document zijn vermeld. In geval van nood, en indien de ouders niet kunnen worden bereikt, machtigen zij het gemeentebestuur om alle noodzakelijke medische maatregelen met betrekking tot het kind te nemen (operatie, medische behandeling, enz.).  Deze informatie wordt gebruikt voor de dagelijkse follow-up van uw kind door het personeel van de jeugddienst en de coördinator/animatoren van de activiteit en is voorbehouden voor intern gebruik en, indien nodig, voor gebruik door de geraadpleegde zorgverleners.  De hosting van uw gegevens wordt toevertrouwd aan de onderaannemer MyRo Chemin du Lombiau, 11,7090 Braine-le-Comte. Er worden geen gegevens gedeeld met onbevoegde derden. Door in te loggen op uw account kunt u op elk moment uw gegevens raadplegen en wijzigen. Als u vragen hebt over deze gegevensverwerking of als u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens wilt doen gelden, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@berchem.brussels. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen